torstai 22. lokakuuta 2020

Uusi Maailmanjärjestys nyt

 

Alkusanat

Nyt elämme äärimmäisen historiallista aikaa ihmiskunnan historiassa. Nykyinen itsenäisten kansakuntien aika on henkitoreissaan. Tilalle ollaan synnyttämässä uutta järjestystä. Koko maailmasta on tarkoitus muodostaa ikään kuin yksi kylä. Suunnitelmat ovat jo niin pitkällä, että Uuden Maailmanjärjestyksen synnyttäminen on jo toteuttamisvaiheessa.

Tämän nykyisen suuren muutoksen ei pitäisi tulla odottamattomana yllätyksenä ainakaan meille aidoille kristityille, kertoohan Raamatun viimeinen kirja Ilmestyskirja siitä niin paljon.

Mutta on syytä muistaa ja huomata, että tästä nykyisestä suuresta muutoksen ajasta on ennustettu jo paljon aiemmin kuin noin 2000 vuotta sitten, jolloin apostoli Johannes kirjoitti Ilmestyskirjan sanat. Mooses kirjoitti yli tuhat vuotta aiemmin ajasta, jolloin silloisesta maailmasta yritettiin tehdä yksi yhtenäinen kansa, vaikka Jumalan ohjeena oli ihmisten levittäytyminen kaikkialle maailmaan. Tästä ajasta Mooses kirjoitti seuraavasti:

1 Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi.
2 Kun he lähtivät liikkeelle itään päin, löysivät he lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne. 
3 Ja he sanoivat toisillensa: "Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi." Ja tiiltä he käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina.
4 Ja he sanoivat: "Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan."
5 Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet.
6 Ja Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä.
7 Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä."
8 Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta.
9 Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan. (1.Moos.11:1-9)

Tähän meidän aikaamme liittyvinä avainsanoina näkyvät sanat tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä.” Sanoista voidaan helposti päätellä, että tulee uusi toinen yritys: Kaikki maailman ihmiset yritetään yhdistää yhdeksi kansaksi. Juuri tätä aikakautta elämme juuri nyt. Herätkäämme tähän tosiasiaan, jos vielä olemme nukuksissa!

Nämä alkusanat ovat johdantona aikakautemme ehkä suurimman vaikuttajan paavi Franciscusin lokakuun 2020 laajalle Fratelli Tutti – julistukselle. Otteita tästä kirjoituksesta voit nyt lukea suomennettuna. (Mitkään suomalaiset lehdet ja muu media eivät tällaisia pikkuasioita julkaise!!)

Käännös on tehty Natural News-lehdestä. Nykyinen paavi Franciscus on Uuden Maailmanjärjestyksen keskeisimpiä vaikuttajia, kuten kirjoituksesta ilmenee. Hänen sanansa on syytä ottaa vakavasti, sillä hän ei toimi yksin, vaan taustalla on näkymätön suuri joukko, joka haluaa viedä Uuden maailmanjärjestyksen muodostamisen maaliin saakka.

Käännös:

Paavi Franciscus sanoo, että Uuden Maailmanjärjestyksen tulee toteutua nyt YK:n johdolla

Viimeisimmässä Fratelli Tutti (Brothers All) – kirjeessään (lokakuun alussa 2020) paavi Franciscus kehotti maailman kansoja luovuttamaan valtansa ohjat YK:lle, jonka paavi sanoo johtavan meidät kaikki uuteen maailmanjärjestykseen.

Koska globalismi on jo onnistunut heikentämään yksittäisten kansallisvaltioiden valtaa monikansallistamalla omat itselleen kuuluvat talous- ja rahoitusalansa, niin on aika kypsä vahvistaa globaalin hallinnan järjestelmä, jota ei voida koskaan kumota. Näin väittää paavi Franciscus.

"Tämän tilanteen vuoksi on välttämätöntä suunnitella vahvempia ja tehokkaammin organisoituja kansainvälisiä instituutioita, joiden virkailijat nimitetään oikeudenmukaisesti kansallisten hallitusten sopimuksella ja joilla on valtuudet määrätä pakotteita", hän kirjoittaa.

Vaatiessaan "jonkinlaista lailla säänneltyä maailmanhallintoa" paavi Franciscus selittää, että tällaisen viranomaisen "olisi ainakin edistettävä tehokkaampia maailmanjärjestöjä, joilla on valta huolehtia maailmanlaajuisesta yhteisestä edusta, nälän ja köyhyyden poistamisesta ja ihmisoikeuksien varmasta puolustamisesta."

Paavi Franciscus vaatii, että paras ja sopivin ehdokas on Yhdistyneiden Kansakuntien järjestö (YK), jonka tunnettu liittolainen paavi on. Paavin tuki ilmaston lämpenemiselle, avoimille rajoille (rajaton maahanmuutto), tasa-arvolle ja rauhalle on tuonut paaville toistuvasti ylistystä ja kiitosta YK:lta. YK totesi aiemmin, että paavi Franciscus "myötävaikuttaa monien YK:n tavoitteiden saavuttamiseen".


Vuonna 2019 YK:n pääsihteeri kertoi, että paavi on hyvä liittolainen ilmasto-, maahanmuutto- ja rauhanasioissa.


Paavi Franciscuksen mukaan YK ei ole tällä hetkellä riittävän vahva johtamaan maailmaa täydellä kapasiteetilla. Hän sanoo, että se on uudistettava kokonaan, "jotta kansakuntien perhekäsitys saisi todelliset hampaat", lainaten edeltäjänsä, paavi Benedictus XVI: n tekstiä.

Paavi Franciscus: Kansakunnat tarvitsevat "laillisia rajoja" estääkseen niitä tulemasta erikseen liian voimakkaiksi.

Ainoa tapa on antaa YK:lle hampaat. Niitä paavi Franciscus ajattelee tarvitsevansa maailman hallitsemiseksi, asettaa "selkeät oikeudelliset rajat" kaikille yksittäisille kansakunnille - mikä tarkoittaa sitä, että heidän itsenäisyytensä riisutaan. Tämä estää ketään niistä saamasta liikaa valtaa, mikä paavin mukaan voi johtaa "kulttuurin määrityksiin tai heikompien maiden perusvapauksien rajoittamiseen ideologisten erojen perusteella".

"Universaalin veljeyden" aikaansaamiseksi paavi Franciscus haluaa, että "oikeusvaltio" standardisoidaan kaikkien kansojen keskuudessa "oikeudenmukaisuuden" ja "rauhan kanavan" pohjalta, mikä hänen mukaansa on "olennainen edellytys" Uuden maailmanjärjestyksen toiminnalle.

"On välttämätöntä estää organisaation laillisuuden kieltäminen, koska sen ongelmat ja puutteet voidaan yhdessä käsitellä ja ratkaista", paavi Franciscus sanoo YK:sta.

"Seitsemänkymmentäviisi vuotta on kulunut YK:n perustamisesta ja tämän vuosituhannen ensimmäisen 20 vuoden kokemukset ovat osoittaneet, että kansainvälisten normien täysimääräinen soveltaminen osoittautuu todella tehokkaaksi ja että niiden noudattamatta jättäminen on haitallista."

Viime kädessä suunnitelmana on juurruttaa "yhteisen edun" järjestelmä koko maapallolle siten, että YK:n oletetaan varmistavan, että kaikkia "vääriä aikomuksia" ja "puolueellisia kiinnostuksen kohteita" rajoitetaan korvaamasta kaikkien hyvää. Paavi Franciscus uskoo, että monenväliset sopimukset palvelevat parhaiten kahdenvälisten sopimusten sijasta ja luovat uuden maailmanlaajuisen hallintojärjestelmän, jota ohjaa yksi ainoa yksikkö.

Paavi Franciscus varoittaa, että jatkamalla useiden yksiköiden sallimista seurata omaa polkua seuraa "puutteita" mukaan lukien "koordinoinnin puute monimutkaisissa tilanteissa" sekä "huomion puute perusihmisoikeuksille ja ... tiettyjen ryhmien kriittisille tarpeille". Tähän sisältyy oletettavasti koordinointi liittyen Wuhanin koronavirusrokotteiden (covid-19) massajakeluun. Paavin mukaan sen jakamiseen tarvitaan ”oikeudenmukaisuutta”.

 

Tällaisena paavi näkee tulevan yhteisen maailman, joka on yksi kansa. On helppo nähdä, että suunnitelma etenee hyvin myös täällä Euroopassa. Euroopan liittovaltio on hyvää vauhtia muodostumassa, mukana myös Suomi. Yhteiseen velkaunioniin sitouttaminen on yksi osa tätä suunnitelmaa. Onko Suomen enää mahdollista palata itsenäiseksi maaksi, koska sitähän se ei ole enää kuin osittain? En usko, ainakaan ilman Jumalan suomaa ihmettä se ei enää tule tapahtumaan. On lohdullista kuitenkin muistaa, että Kaikkivaltiaalle Jumalalle ei mikään kuitenkaan ole ihme, mutta siihen tarvitaan ihmisten kasvojen kääntyminen Jumalan puoleen.


** ** **

Edellinen blogi: Haluatko itsellesi uuden henkilötunnuksen? https://jouninkootut.blogspot.com/2020/09/haluatko-itsellesi-uuden.html

Lisäksi erillinen kotisivuni jounin kootut löytyy täältä http://www.jouninkootut.info/