tiistai 19. maaliskuuta 2019

Ilmastonmuutos tieteellisesti kerrottuna


19.3.-19 Ilmastonmuutos tieteellisesti kerrottuna

Alla oleva teksti on 17 minuutin videosta, jonka muutin sanalliseen muotoon, koska kirjoitettu sana on helpompi oppia ja pysyy paremmin muistissa. Suluissa olevat lisäykset ovat omia lisäyksiäni, joissa vierasperäiset sanat on kerrottu suomeksi. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus ymmärtää, mistä kaikesta ilmastonmuutoksessa on kyse. Itse en pysty kääntämään minulle vaikeita englantilaisperäisiä sanoja, mutta onneksi minulla on ystävä, joka pystyy kääntämään myös tieteellistä erikoissanastoa.

Video on julkaistu 18.10.2018


Elämme tiedotteiden maailmassa, jossa sanoja ja fraaseja kuten ilmaston lämpeneminen, ilmaston muutos, saasteet, hiilijalanjälki, sulavat jäätiköt, nouseva hiilidioksidi, nousevat merenpinnat, yleistyvät äärisääilmiöt, ihmisen vaikutus ja syypää sinä, kuulemme väsymiseen asti.

 
Meidän tulisi valmistautua katastrofaalisiin muutoksiin, mikäli me syypäät emme onnistu rajoittamaan toimintaamme ja olla tuhoamatta arvokasta planeettaamme.

Olen useita vuosia seurannut hiljaisuudessa, välillä harmistuneena, välillä huvittuneena, debattia ilmastonmuutoksesta ja kuinka siitä keskustelevat tahot onnistuvat ainiaaksi puhumaan ristiin. Tosin ymmärrän, että se osittain on myös tarkoituksenomaista, koska kyseessä on suuria määriä rahaa.Oli asia miten vain, on ehdottomasti tullut aika tuoda julki kaikki ilmastonmuutokseen liittyvä tieto, siitä kuinka hankalaa se on aiheena ja kuinka tämän hetkinen konsensus voi olla samanaikaisesti sekä 100 % oikeassa, mutta myös täysin väärässä.

Nyt on aika esittää tosiasiat vailla suodattamia, sanoa painava sana. Yritän pitää videon lyhyehkönä, mikä tarkoittaa, että se ajoittain ei ole kovin yksinkertainen. Mutta se on ainoa tapa saada video sisältämään kaiken. Myös kaiken sen, mitä sinun ei haluta tietävän ilmastonmuutoksesta.
Aloitetaan kevyesti vilkaisemalla ilmaston historiaa ja käymällä lävitse ne kolme tahoa, joiden avulla me saamme tietää, missä ympäristössä ja minkälaisten ympäristövaikutusten alaisina me elämme.

Ensinnäkin on hyvin selvää, että planeettamme kokee lämpimiä ja kylmiä kausia. Ja eri puolilta maailmaa poratuista jääkairausnäytteistä on ilmennyt jopa hyvin syklinen toiminta viimeisen kahden miljoonan vuoden ajan.
Tutkimukset osoittavat meidän vaipuvan jääkausiin, joista viimeisin loppui karkeasti noin 12 000 vuotta sitten. Jääkausien välissä hallitseva lämpöinen kausi koostuu myös sykleistä, joita näyttäsi ohjailevan erinäiset voimat jo ennen ihmisen suurta hiilijalanjälkeä. Ja näitä tutkimuksia ei kiistä kukaan.Ketkä siis kertovat meille tämänhetkisen tilanteen?
Taho 1: IPCC. Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli perustettiin kahden YK:n alaisen järjestön toimesta vuonna 1982 kokoamaan tietoa ja arvioimaan ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä tieteellisten vertaisarvioitujen tutkimusten perusteella. Paneeli itse ei tutki, ei tee mittauksia tai ylläpidä seurantaa vaan kokoaa ja muokkaa saatavilla olevia julkaisuja ja esittää niiden pohjalta konsensuksen tulkintoja. ((IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change)

Taho 2: Tutkijat. Tutkijoiden spektri on laaja ja koostuu eri maiden huippuyliopistojen tuottamasta tutkijakunnasta. Myös järjestöjen kuten NASA:n ja NOAA:n tutkijat ovat osallisia tässä suuressa projektissa kartoittaa tapahtuvat muutokset ja niiden takana olevat syyt.

 
Taho 3: Mittauksen suorittavat ja seurantaa ylläpitävät suuret viralliset organisaatiot kuten NASA ja NOAA ja sekä tietysti globaalisti maiden omat meteorologiset laitokset.

Näiden kolmen tahon tiedon, tutkimusten ja analyysin perusteella me tiedämme tänään, että ilmasto muuttuu ja ihminen on osatekijänä muutoksessa. He ovat täysin oikeassa. Me tiedämme varmuudella, että ilmasto muuttuu ja me ihmisinä edesautamme muutosta ja meidän tulee vähentää saastuttamista.
Mutta vaikka he ovat täysin oikeassa, lopputulos on siltikin täysin väärä. Sen osoittaa jo kaikkien ilmastomallien ennusteet, joista yksikään ei ole pystynyt ennustamaan edes lähellä tulevaisuutta. Miten se siis on mahdollista, vaikka tutkimustuloksiin luottaneet tutkijat ja IPPC:n johtavat analyytikot eivät ole tehneet ensimmäistäkään matemaattista virhettä tutkimuksissaan? Se on mahdollista, koska tieto, josta lopputulokseen on päädytty, on virheellinen.


Tämä on se syy, miksi teen kyseisen videon, jotta jokainen ymmärtää, missä virhe tapahtuu ja tutkijat voivat käsi sydämellä vakuuttaa tutkimusten olevan matemaattisesti 100 % oikein, vaikka malli ja lopputulos erheellinen.

Ensinnäkin on todella tärkeää ymmärtää, miten IPPC määrittelee ilmastonmuutoksen käsitteen. Heille ilmastonmuutos, se mitä he tutkivat, on ihmisen tuottama muutos vastaan luonnollinen vaihtelevuus. Se olisi perusteena äärimmäisen hyvä, mikäli heidän käyttämä tieto luonnollisesta vaihtelevaisuudesta täsmäisi todellisuuden kanssa.Ikävä kyllä, lähes kiveen kirjoitetusta luonnollisesta muutoksesta puuttuu paljon asioita, ja turhauttavinta on se, että sen muuttamisesta on lähes turha keskustella.
Tutkimusperusta rajoittaa myös tutkijoiden kenttää. Kysyt ehkä miksi? Koska tutkijana, mikäli olet kiinnostunut rahoituksesta, sinun on tutkittava muutoksen määrityksen mukaisesti ja IPPC:n laatima asetelma on ”Ihmisen tuottama muutos on yhtä kuin koko muutos miinus luonnollinen vaihtelevuus”. Tämä seikka on erittäin tärkeä ymmärtää.

Kuten jo aiemmin sanoin, en näkisi tässä itse ongelmaa, mutta jos esimerkiksi tutkimme aurinkoa ja sille annettua osaa tutkimuksista, ymmärretään, mitä tarkoitan.
Me tiedämme, että aurinkomme läpi käy syklejä, pieniä ja suuria, joista lyhyimpiä vaikuttavia syklejä ovat noin 11 vuoden välein tapahtuvat minimit ja maksimit aktiivisuuden suhteen.


Sen lisäksi on suurempia syklejä, joita olemme todistaneet noin 200 ja 400 sadan vuoden välein. Näitä kutsutaan suuriksi maksimeiksi ja minimeiksi.Miksi aurinko on siis ongelma? Koska sen vaikutusta mitataan indeksillä, joka mittaa vain auringon säteilyn vaikutusta ylemmän atmosfäärin lämmittämiseen. Tämä indeksi kulkee nimellä TSI ja kaikissa käytetyissä tutkimuksissa tämän indeksin luonnollinen vaihtelevuus on rajoitettu vain 0,1 % muutokseen auringon kulkiessa vaiheesta toiseen.

(TSI = Total Solar Irradiance, suomeksi: auringon kokonaissäteilyvoimakkuus)

 
Ylemmässä atmosfäärissä lämpö etenee hyvin hitaasti maan pinnalle lämpökytkentäprosessin kautta, jota kutsutaan 'top-down stratosphere-troposphere forcing model'  ja koska tämän indeksin painoarvo on pieni ja se on lähestulkoon vakio, se jättää valtavan suuren osan muutoksesta täytettäväksi ihmisten aktiviteeteille.

(Sanoja suomeksi: top-down = ylhäältä alaspäin; stratosphere = yläilmakehä; troposphere = alempi ilmakehä; forcing model = pakotus-, säätelymalli)


Kysytte ehkä, että miksi se on ongelma, mikäli mittaukset osoittavat tämän. Ongelmaksi muodostuu se, että kiitos IPPC määritelmän ja asettelun, noin 600 viime vuosina julkaistua tutkimusta muista vaikuttavista aurinkoon liittyvistä prosesseista eivät pääse edes neuvottelupöydälle. Mitä siis puuttuu?
On todistetusti olemassa epäsuoria lämpökytkentäprosesseja ja paljon pakotettuja sähkömagneettisia liitospolkuja, jotka vaikuttavat globaalisena atmosfäärisen sähköpiirin ja geomagneettisen järjestelmän kautta.


Näitä käsitteleviä vertaisarvioituja tutkimuksia on julkaistu sadoittain, mutta yksikään näistä tutkimuksista ei ole sisällytetty IPPC tietokantaan johtuen jo äsken selitetystä IPPC määritelmästä ilmaston muutokselle. Näin ollen karkeasti yli 800 tärkeää tutkimusta jää sivuun, koska IPPC tutkii ihmisiä ja luonnon vaihtelevuus sekä auringon vaikutus ovat lukkoon lyötyjä muuttujia, joista ei neuvotella.


Arvioista uupuu esimerkiksi useiden satojen tutkimusten osoittama vaikutus, mikä edellä mainitulla hitaalla stratosfääri-troposfääri kytköksellä on Walker- kiertovirtaukseen,


Hadley-soluihin ja ylempien suihkuvirtausten aktiviteettiin,


ja ylempien suihkuvirtausten aktiviteettiin,


jotka puolestaan vaikuttavat äärimmäisen suuresti jokaiseen oskillaatioon (vaihteluun), kuten El Ninjo Southern Oscillation (ENSO),


Pacific Decadal Oscillation (PDO),


Atlantic Multidecacal Oscillation (AMO),


North Atlantic Oscillation (NAO),


Northern Annular Mode (NAM),

Pacific Annular Oscillation (PAO) ja niin edelleen.

 

(Sanoja suomeksi: oscillation = vaihtelu; annular = vuosittainen; decadal = vuosikymmen; multi-decadal = monivuosikymmeninen; pacific = tyynen valtameren puolinen; atlantic = atlantin valtameren puolinen; mode = moodi, tila, olosuhteiden tasapaino, esim. nam = talvi-ilmasto)

Myös sähkömagneettinen kytkös


on unohtunut malleista, koska se on heikommin mitattavissa. Mutta sitä ja sen vaikutusta voi verrata lumivyöryyn, joka olosuhteiden ollessa oikea, saa alkunsa aivastuksesta. Globaali sähköpiiri


liittää ionisfäärin matala- ja korkeapainealueisiin, jotka puolestaan ohjaavat koko säätä ilmiönä. Ja suuri vaikuttaja ionisfääriin on aurinko.
Mikäli aiheesta haluaa helposti tietoa, voi googlen avulla etsiä seuraavia termejä: Solar Forcing ja liittää hakuun sanoja kuten ENSO, PDO, AMO, NAO, AO, NAM, SAM, QBO, Walker Circulation, Hadley Cells, Brewer-Dobson Circulation, sea surface temperatures, jet stream blocking, polar vortex weakening, sudden stratospheric warming, polar surface temperature ja niin edelleen. Kuva alkaa pikkuhiljaa rakentumaan, mitä meille kerrotuissa faktoista jää uupumaan.

(Sanoja suomeksi: forcing = pakotus, säätely; jet stream = suihkuvirtaus; polar = maapallon napojen läheinen; vortex = merivirran lähde; stratosphere = yläilmakehä; surface = pinta)

Ristiriitaisinta on, että tutkijat tunnustavat ja hyväksyvät asioita, mutta niitä ei oteta huomioon. Ongelmaksi on myös muodostunut, että tutkimuksia tehdään, mutta ei ole olemassa tahoa, joka oikeasti liittäisi niiden tuloksia yhteen. Joten tuntuu kuin, että tutkijat eivät olisi tietoisia toisensa löydöksistä.
Seuraava aihe on juurikin sellainen. Keskitymme auringon suureen minimiin ja sen tiedettyihin vaikutuksiin.


Tutkijat tietävät, että suuri minimi pakottaa NAO:n (North Atlantic Oscillation) negatiivivaiheeseen ja tämä saa aikaan kylmempiä lämpötiloja johtuen ylempien suihkuvirtausten muuttuvasta asemasta.


Tiedetään, että samainen minimi pakottaa ENSO:n  (El Ninjo Southern Oscillatio) negatiivivaiheeseen, tunnetaan myös nimellä La Ninja, joka saa aikaan kylmempiä maailmanlaajuisia lämpötiloja.


Minimiaikakauden tiedetään sisältävän enemmän kosmista säteilyä auringon heikon magneettikentän takia. Säteily aiheuttaa lisääntyvää pilvisyyttä, joka vuorostaan nostaa albedoa eli auringonvalon heijastumista pilvipinnoista johtaen kylmempiin lämpötiloihin.


Tutkijat tietävät myös ja ovat tuoneet julki, että yksikään malleista ei ota tarpeeksi huomioon pilvisyyden vaikutusta itsessään kylmenemiseen. Tiedossa on, että minimin takia heikentyvät napapyörteet aiheuttavat kylmenemistä.


(Polar = maapallon napojen läheinen; Vortex = merivirran lähde)

Tiedämme myös, että merivirta nimeltä Beaufort Gyre, on vapauttamassa kylmää vettä kiertoon sykleissä, mikä aiheuttaa kylmenemistä.


Tiedämme myös, että kyseinen virtaus on säilönyt vettä ennätyksellisen kauan ja on pian vapauttamassa ennen näkemättömän määrän vettä sekoittaen virtauksia. Tutkijat ovat vahvistaneet, että sulava pohjoinen jää sekoittaa vesivirtauksia, mikä aiheuttaa kylmenemistä.


Tiedämme, että minimin aikana saapuvat suuremmat määrät kosmista säteilyä vaikuttavat planeettamme magmakiertoon ja aktivoivat tulivuoria. Tiedämme, että tulivuorten purkaukset vaikuttavat ilmastoon viilentäen.

Yksikään näistä tutkimuksissa todettu kylmeneminen, ei aiheuta yksinään globaalia kylmenemistä. Mutta ongelma piileekin siinä, että ne ovat kytköksissä auringon käyttäytymiseen, mutta ovat meidän tietokannoissa käsiteltynä yksittäisinä tapauksina. Kyseisissä tutkimuksissa ei ole ensimmäistäkään ristiviittausta toiseen. Ja silti nämä tutkijat ovat omassa tutkimuksessaan 100 % oikeassa. Joten vastuu jää IPPC:lle, mutta IPPC on naulannut oman käsityksensä luonnollisesta vaihtuvuudesta.

Mikäli jatkamme hieman aihetta auringosta, siirrymme minimistä maksimiin, jolloin saamme malleista nauttia siitä suuresta 0,1 % vaikutuksen noususta, josta pois suljetaan oskilaatio, modulaatiot ja kierrevirtausmuutokset.


Huomioimatta jää, että täysin ristiriidassa on se, että aktiivisena aikana aurinko tuottaa noin 10 - 100 kertaa enemmän röntgensäteilyä, joka hetkittäin jopa laskee UV-säteilyn määrää ylemmässä atmosfäärissä, josta TSI (auringon kokonaissäteilyvoimakkuus) mitataan.


Tämä tarkoittaa, että se ainoa indeksi, mikä mallissa puhuu auringon puolesta, saattaa kesken suurimman ja energisemmän aurinkomyrskyn olla matalampi kuin hiljaisina aikoina.

Ja juuri nämä suuret määrät saapuvaa energiaa näkyvät meidän ionisfäärissä ja geomagnetiikassa. Ne ovat hetkiä, kun voimme esimerkiksi ihailla revontulia. Mielestäni on hyvin ristiriitaista nähdä tuolloin TSI indeksin laskevan, kun ilmakehämme suorastaan palaa.Ennen kuin päätän tämän videon, haluan vielä osoittaa yhden seikan ja se on, miten tilastoja käytetään propagandan luomiseksi. Yksi virallisimmista ylläpidetyistä tietolähteistä on verkkosivu climate.gov https://www.climate.gov/

Ensinnäkin on hassua huomata, että heidän maailmansa alkaa noin 1950, jolloin keskiajan ja sitä edeltäneet lämpimät kaudet jättäytyvät pois. Tämä tietenkin romuttaisi agendaa, joten sallittakoon se heille.

Ehkä hassuinta on löytää tilastoa kevätlumitilanteesta, missä selkeästi on havaittavissa laskeva trendi. Muodollisuuden vuoksi olisi ollut ehkä järkevää myös liittää talvi-


sekä syksytrendi, mutta siihen on tietysti syynsä, miksi ne uupuvat. Ne kertovat toista tarinaa.Ilmastonmuutos on vaikea aihe, mutta siitä on tehty tarpeettomasti vielä hankalampi. Totaalisen väärin on se ajojahti, joka kohtaa henkilöitä, jotka uskaltautuvat nostamaan rimaa ja vaatimaan parempaa näkyvyyttä tutkimuksiin, tilastoihin ja niiden käsittelyyn sekä esittelyyn.
Ilmasto muuttuu, se elää jatkuvaa muutosta. Ei tämä ole mikään mullistava uusi vastikään huomattu asia. Me olemme osasyy muutokseen, mutta emme lähellekään niin suuri kuin mitä annetaan ymmärtää. Totta kai meidän tulisi etsiä keinoja vähentää saastuttamista, koska elämme lajina  kuin sikolätissä.

Mutta tärkeistä asioista on tärkeää käsitellä faktat faktoina. Muistakaa, yksikään ennuste ei ole päässyt lähellekään realiteettia. Jotain on tehtävä toisin.

Lähteinä käytetyt tutkimukset: Videon viimeinen minuutti on luettelo niistä sadoista lähteistä, joita on käytetty tämän videon aineistona.  Ne avautuvat tämän linkin kautta http://www.vita-aeterna.fi/aurinko-vaikuttajana-julkaistut-tutkimukset/ )

** ** ** ** **


Tämän blogin kirjoittajana toivon, että tämän videon sanoma saavuttaisi mahdollisimman monen lukijan joko katselun tai lukemisen kautta. Eniten kannan huolta niistä maamme nuorista ja lapsista, joiden mieli järkkyy nykyisen massiivisen ilmastokeskustelun seurauksena.
Kuka kantaa vastuun heidän psyykkisistä häiriöistään? Esimakua niistä olemme jo saaneet kuulla, kuten esim. unettomuutta ja ahdistusta. Vastuunkantajaa ei taida löytyä, vaikka vastuu kuuluisi meille vanhemmille. Tämä nykyaika jos mikä suorastaan huutaa tervejärkistä vanhemmuutta.

Suurimpana maamme, etenkin nuorten, terveysuhkana pidän ilmastonmuutoksesta kertovaa yksipuolista uutisointia, joka voi johtaa vakaviin psyykkisiin sairauksiin. Olen ajatukseni kanssa mielelläni väärässä, mutta pelkään pahinta.
Koska en ole poliitikko, niin kysyn päättäjiltä, mihin toimenpiteisiin he aikovat ryhtyä sairauksien ennalta ehkäisemiseksi ennen kuin kaikki on liian myöhäistä.  Jään mielenkiinnolla odottamaan vastauksia...

PS. Kuluneen talven aikana luin paikallislehdistä kahden noin 12 vuoden ikäisen pojan ja tytön haastattelun. Poika kertoi vähentävänsä lihan syöntiä ja tyttö juuston syöntiä, jottei ilmasto lämpenisi. Miten paljon heitä onkaan vastaavien ajatusten kanssa? Vetää sanattomaksi…

** ** ** ** **

Ilmastofoorumi, ilmastoa monipuolisesti käsittelevä sivusto löytyy täältä https://ilmastofoorumi.fi/
 
 
** ** ** ** **


Muita ilmastoon liittyviä  kirjoituksiani

*7000 vuoden lämpötilat – puiden lustot se kertovat https://jouninkootut.blogspot.com/2019/11/7000-vuoden-lampotilat-puiden-lustot.html

*Suomalainen ilmastotodellisuus – Suomalaiset tiedemiehet kertovat (11-osainen videosarja tieteellisestä ja poliittisesta ilmastonmuutoksesta) http://jouninkootut.blogspot.com/2019/04/suomalainen-ilmastotodellisuus.html 

maanantai 4. maaliskuuta 2019

Pesukone pesee aivot terveiksi


4.3.-19 Pesukone pesee aivot terveiksi

Tämä alla oleva tieto on suoraan Helsingin Sanomien tieteellisestä artikkelista 3.3.-19 https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000006022254.html

Laitan tämän esille, koska artikkelin sanoma on tärkeä kaikille ihmisille

 
Tutkimus: Syvä uni käynnistää aivoissa ”pesukoneen”, joka ehkäisee aivosairauksien syntyä

Aivoilla on aivan oma puhdistusjärjestelmänsä, joka mahdollistaa aivoja ympäröivän aivo- ja selkäydinnesteen virtauksen aivokudokseen. ”Sitä on ihmisaivojen ympärillä kahvikupillinen”, sanoo tutkija Tuomas Lilius.

UNEN laadulla on suuri merkitys aivojen terveydelle, kertoo tuore kansainvälinen tutkimus.

”Kun ihminen vaipuu syvään uneen, hänen aivoissaan käynnistyy pesukone, joka huuhtelee aivoista niihin kertynyttä kuonaa”, kertoo tutkimukseen osallistunut tutkija 
Tuomas Lilius.

Aivojen ”pesulla” voi olla monia tärkeitä tehtäviä. Yksi tärkeimmistä on kuitenkin se, että pesu huuhtelee aivoihin kertyviä proteiineja, jotka vaikeuttavat aivojen toimintaa. Pidemmän päälle ne voivat aiheuttaa aivosairauksia, kuten esimerkiksi Alzheimerin ja Parkinsonin tautia, Lilius sanoo.

Tutkimus paljasti myös sen, että tietyt uni- tai nukutuslääkkeet voivat vaikuttaa ”aivojen pesukoneen” toimintaan. ”Kenties voimme tulevaisuudessa ehkäistä paremmin aivojen toiminnan häiriöitä, joita esimerkiksi leikkaushoito voi aiheuttaa iäkkäille potilaille”, Lilius sanoo.

Lilius toimii tutkijana tanskalaisen Maiken Nedergaardin vetämässä kansainvälisessä ryhmässä. Tutkimus julkaistiin Science Advances-tiedelehdessä. http://advances.sciencemag.org/content/5/2/eaav5447

PITKÄÄN on tiedetty, että elimistöä puhdistaa niin sanottu lymfaattinen järjestelmä. Lymfasuonet kuitenkin puuttuvat aivokudoksen sisältä. Nedergaardin ryhmä havaitsi seitsemän vuotta sitten, että aivoilla on aivan oma puhdistusjärjestelmänsä, glymfaattinen järjestelmä, joka mahdollistaa aivoja ympäröivän aivo- ja selkäydinnesteen virtauksen aivokudokseen.

”Tämä jatkuvasti uusiutuva neste toimii järjestelmän pesuvetenä. Sitä on ihmisaivojen ympärillä kahvikupillinen”, Lilius kuvaa.

Pari vuotta myöhemmin Nedergaard tutkimusryhmineen selvitti, että tämä pesuvesi virtaa aivoissa parhaiten juuri syvän unen aikana.

TUOREIMMASSA tutkimuksessa tutkijat tarkkailivat aivo-selkäydinnesteen virtausta nukkuvien hiirten aivoissa. He käyttivät hiirten nukuttamiseen kuutta eri lääkeyhdistelmää. He havaitsivat, että tietty ryhmä lääkkeitä nukutti hiiret syvään, nrem-unta muistuttavaan uneen, jonka aikana glymfaattinen järjestelmä toimi tehokkaasti.

”Toinen tämän ryhmän lääkkeistä on jo käytössä ja se on suomalaista alkuperää”, Lilius huomauttaa.

SEURAAVAKSI tulisikin hänen mukaansa tutkia sitä, millaiset lääkeyhdisteet pyörittävät aivojen ”glymfaattista pesukonetta” kaikkein tehokkaimmin.

”Olisi ehkä mahdollista kehittää täsmälääkkeitä, jotka edistävät tehokkaasti glymfaattisen järjestelmän toimintaa, mutta eivät aiheuta merkittäviä haittavaikutuksia”, Lilius sanoo.

Kiinnostava kysymys onkin, pystyttäisiinkö tulevaisuudessa kehittämään uudenlaisia unilääkkeitä, jotka lisäävät syvän unen määrää. ”Näistä lääkkeistä hyötyisivät erityisesti sellaiset potilaat, joilla on riski sairastua ikääntymiseen liittyviin aivorappeumasairauksiin, kuten Alzheimerin tautiin”, Lilius sanoo.

Nykyisin käytössä olevista lääkkeistä esimerkiksi bentsodiatsepiinit saattavat Liliuksen mukaan vähentää syvän unen määrää.

Nukahtaessaan ihminen vaipuu ensin syvään nrem-uneen. Sen jälkeen, yleensä aamuyöstä, seuraa rem-uni, jonka aikana ihminen näkee unta.

Voiko syvän unen määrää sitten lisätä kotikonstein?

”Siihen ei ole mitään hokkuspokkuskeinoa”, Lilius sanoo.

Hyvän unihygienian ohjeet pätevät hänen mukaansa tähänkin: Nukkumaan kannattaa yrittää mennä aina samaan aikaan ja saada riittävän pitkä yöuni. Ennen nukkumaanmenoa on hyvä välttää raskasta liikuntaa, kahvin juomista sekä tukevia aterioita.

Myös alkoholin runsas käyttö heikentää unen laatua.

 ** ** ** **

Mitä ajatuksia tämä artikkeli herättää? Ainakin se, että oikealla ja säännöllisellä unella on tärkeä merkitys ihmisen terveydelle. Ihmiskunnan historiassa tämä asia lienee ollut pääasiassa kunnossa ennen tätä nykyistä viihdemaailman aikakautta. Tätä nimeä uskallan käyttää ajasta, jota elämme. Juuri viihde eri muodoissaan sekoittaa ihmisten päät ja ajatusmaailman. Kun pitäisi olla nukkumassa ja aivojen pesukoneen toiminnassa, niin ollaan kirjaimellisesti viihteellä pitkin yötä. Kyse on etenkin nuorison terveydestä, mutta liittyy myös aikuisväestöön.

Erään tv-kanavan usein esillä olevat sanat ”viihde on hyväksi” on valheellinen, koska oikeampi ilmaisu olisi ”viihde on turmioksi ihmisen terveydelle”. Mielenterveysongelmat lisääntyvät jatkuvasti nuorison keskuudessa. Monet ovat työkyvyttömiä ja jäävät eläkkeelle jopa alle 30 vuoden iässä. Lienee selvää, että väärät elintavat, kuten unen puute, tuhoavat monen nuoren elämän. Näistä asioista ei kuitenkaan uskalleta keskustella niiden oikeilla nimillä.

** ** ** **

Aiempia terveyteen liittyviä blogejani on ainakin kaksi

Kuusen terveelliset ja hoitavat aineet  https://jouninkootut.blogspot.com/2017/01/23.html
 
Hyviä uutisia saunasta  https://jouninkootut.blogspot.com/2017/01/18.html