sunnuntai 8. joulukuuta 2019

Israelin kadonneet kansat palaavat Gileadiin


Tämän kirjoituksen otsikossa on Gilead. Tosin muutama muukin alueen nimi tulee ”kuin pakosta” esille kirjoituksen yhteydessä.

Gilead oli Jordanjoesta itään sijaitseva vuoristoinen alue, joka sijaitsee nykyajan Jordaniassa
Gileadin alue rajoittuu jokeen, joka laskee Gennesaretinjärvestä Suolamereen. Alue kuuluu nykyisin kokonaan Jordanialle. Vasemmalla sinisellä Välimeri
 

Gileadin alue on lähitulevaisuudessa valtavan merkittävä alue. Noin 2700 vuotta kadoksissa olleet Israelin kansan jälkeläiset palaavat pian takaisin. He palaavat laajenevaan Israelin maahan. Tämä tulee tapahtumaan tarkasti Jumalan antamien ilmoitusten mukaan sitten, kun aika on täyttynyt.

Sana Gilead voi tarkoittaa “hill of testimony”, suomennettuna  ”todistuksen kukkula”.

Sana Gilead muodostuu sanoista gal ja êd

gal (“heap, mound, hill” eli ”kasa, mäki, kukkula”). Englannin ”Heaping” tarkoitaa myös kokoamista!

êd (“witness, testimony”  eli “todistaja, todistus")

Tarkoittaako Gilead siis kirjaimellisesti Kokoamisen todistajaa?!

Mainio nimi laajalle alueelle, jonne Jumala kokoaa osan kansastaan!

Seuraavassa kolme lyhyttä mainintaa (5.Moos.34:1-5; Joosua 22:9 ja  2. Kuningasten kirja 15:29), joissa kerrotaan Gileadin historiasta. Niiden jälkeen on kuvaus Israelin häviämisestä ja sen syistä (2. Kuningasten kirja 17:5-18). Ja lopuksi voit lukea ilmoituksia Israelin kadonneiden palaamisesta mm. Gileadiin.

Mooses näki Gileadin ennen kuolemaansa
34:1 Ja Mooses nousi Mooabin arolta Nebon vuorelle, Pisgan huipulle, vastapäätä Jerikoa. Ja Herra näytti hänelle koko maan: Gileadin Daaniin asti,
34:2 koko Naftalin, Efraimin ja Manassen maan, koko Juudan maan aina Länsimereen asti,
34:3 Etelämaan sekä Lakeuden, se on Jerikon, Palmukaupungin, laakson, aina Sooariin asti.
34:4 Ja Herra sanoi hänelle: "Tämä on se maa, jonka minä valalla vannoen olen luvannut Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, sanoen: 'Sinun jälkeläisillesi minä annan sen.' Minä olen nyt antanut sinun omin silmin nähdä sen, mutta sinne sinä et mene."
34:5 Ja Herran palvelija Mooses kuoli siellä Mooabin maassa, Herran sanan mukaan. (5.Moos.34:1-5)Kolme Israelin heimoa asutti Gileadia
22:9 Niin ruubenilaiset, gaadilaiset ja toinen puoli Manassen sukukuntaa palasivat takaisin ja lähtivät pois israelilaisten luota Siilosta, joka on Kanaanin maassa, mennäkseen Gileadin maahan, perintömaahansa, johon he olivat asettuneet sen käskyn mukaan, jonka Herra oli Mooseksen kautta antanut. (Joosua 22:9)


Israelin häviäminen alkoi Gileadista
15:29 Israelin kuninkaan Pekahin aikana tuli Tiglat-Pileser, Assurin kuningas, ja valloitti Iijonin, Aabel-Beet-Maakan, Jaanoahin, Kedeksen, Haasorin, Gileadin ja Galilean, koko Naftalin maan, ja vei asukkaat pakkosiirtolaisuuteen Assuriin.  (2. Kuningasten kirja 15:29)


Israelin hajoaminen alkoi Israelin kuninkaan Pekahin aikaan (noin 742-732 e.Kr.), kun mm. Gileadin alueen israelilaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan. Pekahin jälkeen Israelin viimeiseksi kuninkaaksi jäi Hoosea, joka hallitsi 732-722 e.Kr. Hänen aikanaan koko Israel vietiin Assyriaan pakkosiirtolaisuuteen ja sillä matkalla he ovat yhä hajaantuneena kaikkialle maailmaan.

Israelin häviämisen syyt
17:5 Ja Assurin kuningas hyökkäsi koko maan kimppuun ja meni Samariaan ja piiritti sitä kolme vuotta.
17:6 Hoosean yhdeksäntenä hallitusvuotena Assurin kuningas valloitti Samarian ja vei Israelin pakkosiirtolaisuuteen Assuriin ja asetti heidät asumaan Halahiin ja Haaborin, Goosanin joen, rannoille sekä Meedian kaupunkeihin.
17:7 Näin tapahtui, koska israelilaiset olivat tehneet syntiä Herraa, Jumalaansa, vastaan, joka oli johdattanut heidät Egyptin maasta, pois faraon, Egyptin kuninkaan, käsistä, ja koska he olivat peljänneet muita jumalia.
17:8 He olivat myös vaeltaneet niiden kansain säädösten mukaan, jotka Herra oli karkoittanut israelilaisten tieltä, ja tehneet sitä, mitä Israelin kuninkaatkin.
17:9 Israelilaiset olivat tehneet Herraa, Jumalaansa, vastaan sellaista, mikä ei ole oikein: he olivat rakentaneet itsellensä uhrikukkuloita kaikkiin kaupunkeihinsa, sekä vartiotornien luo että varustettuihin kaupunkeihin.
17:10 He olivat pystyttäneet itsellensä patsaita ja asera-karsikkoja jokaiselle korkealle kummulle ja jokaisen viheriän puun alle.
17:11 He olivat polttaneet uhreja kaikilla uhrikukkuloilla, niinkuin ne kansat, jotka Herra oli karkoittanut heidän tieltänsä, olivat harjoittaneet pahuutta ja vihoittaneet Herran.
17:12 He olivat palvelleet kivijumalia, vaikka Herra oli heille sanonut: "Älkää tehkö sitä."
17:13 Ja Herra oli varoittanut sekä Israelia että Juudaa kaikkien profeettainsa, kaikkien näkijäin, kautta ja sanonut: "Palatkaa pahoilta teiltänne ja noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni, kaiken sen lain mukaan, jonka minä annoin teidän isillenne ja jonka minä olen teille ilmoittanut palvelijaini, profeettain, kautta."
17:14 Mutta he eivät kuulleet, vaan olivat niskureita niinkuin heidän isänsäkin, jotka eivät uskoneet Herraan, Jumalaansa.
17:15 He hylkäsivät hänen käskynsä ja hänen liittonsa, jonka hän oli tehnyt heidän isiensä kanssa, ja todistukset, jotka hän oli heille antanut. He seurasivat turhia jumalia, ja turhanpäiväisiksi he tulivat, kun seurasivat pakanakansoja, jotka asuivat heidän ympärillänsä, vaikka Herra oli kieltänyt heitä tekemästä niinkuin ne.
17:16 He hylkäsivät Herran, Jumalansa, kaikki käskyt ja tekivät itsellensä valettuja kuvia, kaksi vasikkaa. Ja he tekivät itsellensä myös asera-karsikkoja ja kumarsivat kaikkea taivaan joukkoa ja palvelivat Baalia.
17:17 Ja he panivat poikansa ja tyttärensä kulkemaan tulen läpi ja tekivät taikoja ja harjoittivat noituutta. He myivät itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoittivat hänet.
17:18 Niin Herra vihastui suuresti Israeliin ja poisti heidät kasvojensa edestä, niin ettei muuta jäänyt jäljelle kuin Juudan sukukunta yksin. (2. Kuningasten kirja 17:5-18)Israelin (Jaakobin) palaaminen
46:27 Mutta sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, älä säiky, Israel. Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta, sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta. Ja Jaakob on palajava, elävä rauhassa ja turvassa, kenenkään peljättämättä.
46:28 Sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo Herra, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut karkoittanut; mutta sinusta minä en loppua tee: minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä." (Jeremia 46:27-28)Milloin muuten tulee se aika, jolloin papit ja muut teologit oppivat erottamaan Israelin (Jaakobin) ja juutalaisten eron? Niinpä ei olekaan ihmeellistä, että seurakunnissa ollaan kovin tietämättömiä tästä tärkeästä asiasta, kun ei ole saatavissa oikeaa opetusta. Tunnetaan vain juutalaiset (Juuda) ja luullaan, että kaikki on hyvin tiedossa! 

Gilead, Baasan, Efraimin vuoret ja Karmel
50:19 Ja minä tuon Israelin takaisin sen omille laidunmaille, ja se on käyvä laitumella Karmelilla ja Baasanissa ja tyydyttävä nälkänsä Efraimin vuorilla ja Gileadissa.  
50:20 Niinä päivinä ja siihen aikaan, sanoo Herra, etsitään Israelin rikkomusta, eikä sitä enää ole, ja Juudan syntiä, eikä sitä löydetä; sillä minä annan anteeksi niille, jotka minä jäännökseksi jätän. (Jeremia 50:19-20)Karmel ja Efraimin vuoristo ovat nykyisen Israelin alueella. Efraimin vuoriston alue on ns. Länsirantaa, joka on nyt pääasiassa palestiinalaisten hallussa. Kun puhutaan Israelin paluusta, niin lähes aina puhutaan pelkästään Efraimin vuoristosta, vaikka se on vain pieni alue verrattuna siihen alueeseen, jonka Jumala on varannut palaavalle kansalleen.


Efraimin vuoristo. Oikealla alhaalla Suolameri
Mutta eipä juuri puhuta Baasanistakaan (engl. Bashan), joka on nykyisen Syyrian aluetta.  Ja jo kirjoituksen alussa tuli esille, että Gilead on nykyisen Jordanin alueella. Siitäkään ei puhuta, vaikka alue on laaja samoin kuin Baasanin alue. Kartan kuvia katselemalla sen voi ymmärtää parhaiten.
Vihreällä merkitty laaja Baasanin alue kuuluu nykyisin Syyrialle lukuunottamatta Israelin hallitsemaa Golanin aluetta
Huom! Baasanin alueen nimi mainitaan myös siinä yhteydessä, kun kerrotaan vielä edessä olevan Googin sodan jälkeisestä tuhosta Israelin vuorilla.

39:17 Ja sinä, ihmislapsi! Näin sanoo Herra, Herra: Käske lintuja, kaikkia siivekkäitä, ja kaikkia metsän eläimiä: Kokoontukaa, tulkaa, yhtykää joka taholta minun teurasuhrilleni jonka minä teitä varten uhraan, suurelle teurasuhrille Israelin vuorille; syökää lihaa ja juokaa verta.
39:18 Syökää sankarien lihaa ja juokaa maan ruhtinaitten verta - oinaita, lampaita, kauriita ja härkiä, kaikki tyynni Baasanissa syötettyjä. (Hesekiel 39:17-18)

 
Lisää alueita palaavalle Israelille


1:17 Mutta Siionin vuorella saavat olla pelastuneet, ja se on oleva pyhä, ja Jaakobin heimo on perivä perintönsä.
1:18 Jaakobin heimo on oleva tuli ja Joosefin heimo liekki, mutta Eesaun heimo kuin olki, ja ne polttavat sen ja kuluttavat sen; eikä jää pakoonpäässyttä Eesaun heimosta. Sillä Herra on puhunut.
1:19 Ja he ottavat perinnöksensä Etelämaan ynnä Eesaun vuoren, Alankomaan ynnä filistealaiset; he ottavat perinnöksensä Efraimin maan ja Samarian maan, Benjaminin ynnä Gileadin.
1:20 Ja tästä väestä, israelilaisista, viedyt pakkosiirtolaiset ottavat perinnöksensä kanaanilaiset Sarpatiin asti. Ja Jerusalemin pakkosiirtolaiset, jotka ovat Sefaradissa, ottavat perinnöksensä Etelämaan kaupungit.
1:21 Pelastajat nousevat Siionin vuorelle tuomitsemaan Eesaun vuorta. Ja kuninkuus on oleva Herran. (Obadja 1:17-20)

Tässä Obadjan kirjoituksessa kerrotaan monesta erillisestä asiasta, jotka ovat edessämme. Riittänee kuitenkin se maininta, että huomataan Israelin laajenevan myös etelään.

Libanoniin eikä silti riittävästi tilaa Israelille
10:6 Minä teen väkeväksi Juudan heimon ja autan Joosefin heimoa. Minä saatan heidät kotiin, sillä minä armahdan heitä, ja he tulevat olemaan, niinkuin en minä olisi heitä hyljännytkään. Sillä minä olen Herra, heidän Jumalansa, ja kuulen heidän rukouksensa.
10:7 Efraim on oleva niinkuin sankari, ja heidän sydämensä on iloitseva niinkuin viinistä. Heidän lapsensa näkevät sen ja iloitsevat; heidän sydämensä riemuitsee Herrassa.
10:8 Minä olen viheltävä heille ja kokoava heidät, sillä minä lunastan heidät, ja he lisääntyvät, niinkuin lisääntyivät ennen.
10:9 Kun minä sirotan heidät kansojen sekaan, muistavat he minua kaukaisissa maissa; ja he lastensa kanssa saavat elää ja palata takaisin.
10:10 Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta ja kokoan heidät Assurista; minä vien heidät Gileadin maahan ja Libanonille, eikä heille ole riittävästi tilaa. (Sakarja 10:6-10)
Myös Libanon mainitaan Israelin tulevana alueena. Tässä Sakarjan kirjoituksessa mainitaan Joosefin heimo ja Efraimin heimo, jotka tarkoittavat samaa eli Israelia, josta usein käytetään myös sanaa Jaakob. Ja sana Jaakob voi tarkoittaa myös koko Israelia, joka muodostuu Juudasta ja Efraimista.
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti