torstai 9. huhtikuuta 2020

Israelin kansan hajoaminen ja kokoaminen


9.4.-20 Israelin kansan hajoaminen ja kokoaminen:

1. Tämä aihe on tärkeä. 2. Tämä aihe on erittäin huonosti tunnettu. 3. Tämä aihe on ajankohtainen, koska sen toteutuminen on aivan edessämme. 4. Israelin kadoksissa olevien heimojen kokoaminen on tulevan maailmanhistorian merkittävin yksittäinen tapahtuma. 5. Pian heimojen kokoamisen jälkeen nykyinen aikakausi päättyy ja alkaa uusi aikakausi.

Onko tässä tarpeeksi perusteita, jotta tämän kirjoituksen lukeminen kiinnostaisi loppuun saakka? Vastaus jää jokaisen lukijan omaan harkintaan.

Tämän kirjoituksen alkuosa koostuu 23 eri piirretystä kuvasta, joihin jokaiseen liittyy lyhyt kirjoitus. Ne kertovat, miksi Israel hajosi jakautuen kahdeksi kuningaskunnaksi ja mitä tarkoittaa Israelin 10 heimoa. Ja ilmenee myös se syy, miksi nämä 10 heimoa katosivat kansojen joukkoon noin 2700 vuotta sitten.

Kuvien jälkeinen osa kertoo näiden vielä kadoksissa olevien heimojen kokoamisesta takaisin Israeliin tämän nykyisen aikakauden päätteeksi. Tiedot löytyvät aikaisempien kirjoitusteni esillä olevista linkeistä. Niiden avaaminen ja lukeminen on välttämätöntä, jotta kokonaisuus voidaan käsittää. Loppuosassa on myös monta yksittäistä asiaa, jotka liittyvät tähän aiheeseen.

Tämä kirjoitus kumoaa myös yhden suuren harhaopin. Maailmanlaajuisesti monissa kristillisissä liikkeissä, myös Suomessa, kerrotaan totuutena, että seurakunta on korvannut Israelin. Ihmiset kautta aikain ovat luoneet omia kirjoituksiaan, joita on sitten kerrottu totuutena ja näin niistä on syntynyt perinnäissääntöjä. Tällaisille väärentäjille Jeesus sanoi selkeät sanat: ”Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.” (Matteus 15:13)

Tämä kirjoitus on tehty tämän hetken ymmärrykseni perusteella. Tulevat tapahtumat paljastavat ymmärrykseni tason!
 
Israelin kansan hajoaminen

 


Tämä on kertomus Israelin jakaantumisesta kahdeksi kuningaskunnaksi noin 930 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Jakaantumisen jälkeen eteläinen alue oli nimeltään Juudan kuningaskunta, jonka pääkaupunki oli Jerusalem. Pohjoisen alueen oli nimeltään Israelin kuningaskunta ja sen pääkaupunki oli Samaria. Jakaantuminen on kerrottu 1.Kuningastenkirjan luvuissa 11-12 ja 2.Aikakirjan 9:29-11:4

Kuningas Salomo rakensi temppelin Jerusalemiin, jossa ihmiset voisivat palvella Jumalaa. Vaikka Jumala oli käskenyt kansaansa olla menemättä naimisiin epäjumalia palvovien muiden kansakuntien kanssa, Salomo avioitui monien ulkomaalaisten naisten kanssa. Hänellä oli 700 ruhtinaalista vaimoa ja 300 muuta rakastajatarta.


Salomon vanhetessa hänen vaimonsa käänsivät sydämensä muiden jumalien jälkeen, eikä hänen sydämensä ollut omistautunut Jumalalle. Jerusalemin itäpuolella olevalle kukkulalle Salomo rakensi korkean paikan Mooabin jumalalle Kemokselle ja ammonilaisten jumalalle Molokille.

Hän salli alttarien rakentamisen vaimojensa jumalille, mukaan lukien siidonilaisten jumalattarelle Astartelle.

Herra suuttui Salomoon, koska Salomo kääntyi pois Hänestä ja uhrasi epäjumalille.

Jumala kertoi Salomolle: ”Koska tämä on sinun asenteesi etkä ole pitänyt käskyjäni, revin valtakunnan pois sinulta ja annan sen jollekin muulle. Isäsi Daavidin vuoksi tämä ei tapahdu elämäsi aikana vaan sitten kun poikasi siirtyy valtaistuimelle.”
Kun Salomo rakensi Millon linnoitusta, hän asetti pakkotöiden valvojaksi erittäin työkykyisen ja ahkeran miehen, nimeltään Jerobeam. (1.Kun 11:27-28)

Eräänä päivänä kun Jerobeam oli poistumassa Jerusalemista, profeetta Ahia, joka oli pukeutunut uuteen viittaan, tapasi hänet ja puhui hänelle yksin pellolla.
Ahia repi uuden viittansa 12 kappaleeseen ja sanoi Jerobeamille: "Ota 10 näistä kappaleista, sillä Jumala aikoo repiä valtakunnan Salomolta ja antaa 10 heimoista sinulle!"
”Salomo ei ole noudattanut Jumalan lakeja ja on palvonut muita jumalia. Hänen poikansa tulee hallitsemaan Jerusalemissa, mutta sinulla on valta hallita muualla Israelissa. Jos olet kuuliainen Jumalalle, Hän siunaa sinua.”

Salomo näki Jerobeamin uhkana ja yritti murhata hänet. Mutta Jerobeam karkasi ja pakeni Egyptiin, missä kuningas Suusak suojeli häntä.

40 vuoden hallituskauden jälkeen Salomo kuoli ja hänen poikansa Rehabeam tuli kuninkaaksi.


Jerobeamin ystävät saivat hänelle viestin Egyptiin ilmoittaakseen hänelle, että Salomo oli kuollut. Hän palasi ajoissa kuningas Rehabeamin kruunaamistilaisuuteen. Hänestä tuli heti niiden kansalaisten johtava äänitorvi, jotka halusivat asettaa vaatimuksia uudelle kuninkaalle.
”Isäsi oli ankara hallitsija”, mielenosoittajat kertoivat Rehabeamille. "Emme halua sinua kuninkaaksi ellet lupaa kohdella meitä paremmin kuin Salomo." "Antakaa minulle kolme päivää ajatella tätä", Rehabeam vastasi. ”Sitten palatkaa takaisin kuulemaan vastaukseni.” Ja sitten ihmiset lähtivät.

Rehabeam meni vanhojen miesten luo, jotka olivat neuvoneet hänen isäänsä Salomoa. ”Mitä luulet, mitä minun pitäisi tehdä?”, hän kysyi heiltä. "Jos hyväksyt olla hyvä heille ja palvella heitä hyvin, voit olla heidän kuninkaansa ikuisesti", he vastasivat. Mutta Rehabeam jätti heidän neuvonsa huomioimatta.

Sen sijaan hän kääntyi nuorten miesten puoleen, joiden kanssa hän oli kasvanut yhdessä heidän näkemystensä kanssa. He sanoivat: "Kerro heille että jos luulette, että isäni oli ankara teille, niin minä olen vielä ankarampi! Isäni antoi raippoja teille, mutta minä käytän piikkiruoskaa!"

Joten kun Jerobeam ja ihmiset palasivat kolme päivää myöhemmin, Rehabeam uhkasi heitä entistä kovemmalla työllä ja ankarammalla kohtelulla.

Kun ihmiset tajusivat, että kuningas kieltäytyi kuuntelemasta heitä, he alkoivat huutaa: ”Alas Daavid ja kaikki hänen sukulaisensa! Rehabeam voi olla oman perheensä kuningas! Lähdetään kotiin!” Kuten profeetta oli ennustanut, kymmenen heimoa hylkäsi kuninkaan ja vain Juudan ja Benjaminin heimot pysyivät uskollisina.

Kuningas Rehabeam lähetti Adoram-nimisen virkamiehen pakottamaan kymmenen Israelin kapinallista heimoa työskentelemään hänelle. Mutta he vastasivat kivittämällä Adoramin kuoliaaksi. Kun tämä uutinen saavutti kuningas Rehabeamin, hän hyppäsi vaunuunsa ja pakeni Jerusalemiin.
Kymmenen heimoa kutsui Jerobeamin ja teki hänestä kuninkaansa.

Israelin kansa oli nyt jakautunut. Kuningas Rehabeam hallitsi Juudan ja Benjaminin heimoa Jerusalemissa. Kuningas Jerobeam hallitsi loppuja kymmentä jäljellä olevaa Israelin heimoa Samariassa (Shechem).
Kuningas Rehabeam kokosi armeijan, joka koostui Juudan ja Benjaminin 180 000 taistelijasta, pakottaakseen muun Israelin tunnustamaan hänet kuninkaakseen. Mutta Jumala lähetti profeetta Semajan seuraavalla viestillä: ”Kerro Rehabeamille sekä Juudan ja Benjaminin kansoille, etteivät he saa taistella veljiään vastaan. Pyydä heitä hajautumaan ja lähtemään kotiin, sillä se, mitä Rehabeamille on tapahtunut, on toivomukseni mukaista.” Ja niin armeija meni kotiin Herran käskyn mukaan.


Jerobeam ajatteli: "Ellen ole varovainen, ihmiset haluavat Daavidin jälkeläisen kuninkaakseen. Kun he menevät Jerusalemiin uhraamaan temppelissä, heistä tulee ystävällisiä kuningas Rehabeamin kanssa. Sitten he tappavat minut ja pyytävät häntä sen sijaan heidän kuninkaakseen.” Niinpä kuningas Jerobeam teetätti kaksi kultaista vasikkaa. Hän kertoi ihmisille: ”Älkää enää menkö Jerusalemiin palvomaan. Katso, Israel, tässä on sinun Jumalasi, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta."


Yksi näistä vasikka-epäjumalista sijoitettiin Beteliin ja toinen Daniin. Se oli erittäin tottelematon teko, joka suuresti suututti Jumalaa. Jeroboam uhrasi uhreja alttarilla vasikoille Betelissä. Hän teki myös pyhäkköjä kukkuloille ja asetti pappeja, jotka eivät olleet Levin papillisesta heimosta.

Ei Jerobeam eikä kukaan häntä seuranneista Israelin kuninkaista luottanut Jumalaan tai totellut häntä. Lopulta, noin 200 vuotta myöhemmin, Jumala antoi assyrialaisten hyökätä ja viedä kymmenen heimoa vangiksi pakkosiirtolaisuuteen jatkuvan tottelemattomuutensa vuoksi. Ja sillä matkalla he ovat yhä, vaikka aikaa niistä hetkistä on kulunut jo yli 2700 vuotta.


Israelin heimojen kokoaminen
 Mooses kertoi ensin
 
Mooses oli se henkilö, joka ensimmäisen kerran puhui Israelin häviämisestä kansojen joukkoon. Tämä tapahtui ennen kansan saapumista Luvattuun maahan kansan erämaavaelluksen aikana. Mooses kertoi, mitä tulee tapahtumaan, jos kansa rikkoo Jumalan antamat ohjeet ja alkaa palvella epäjumalia: ”Ja te häviätte kansojen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät.” (3.Moos.26:38)
Näin myös tapahtui kirjaimellisesti. Yläpuolella olevassa kuvakertomuksessa on kerrottu tästä toteutuneesta asiasta, josta on kulunut noin 2700 vuotta eli karkeasti laskien noin sadan sukupolven aika. Sinä aikana kansojen joukkoon hävinnyt Jaakobin siemen eli Israelin kadoksissa oleva kansa on kadottanut lähes kokonaan alkuperäisen identiteettinsä ja tietoisuuden omasta alkuperästään. Sen sijaan toinen osa Israelia eli juutalaiset (Juuda) on suurimmaksi osaksi säilyttänyt tapansa ja tietoisuuden omasta historiastaan. Tämä on totta sekä nykyisen Israelin alueella että vielä hajaannuksessa asuvien juutalaisten keskuudessa.
 
Kaikki ilmansuunnat on mainittu
On yhä suuri Jumalan piilossa pitämä salaisuus, missä nämä kadoksissa olevat Jaakobin jälkeläiset eli Israelin heimot ovat. Israelin paluusta on kerrottu erityisesti Jesajan ja Jeremian kirjoituksissa. On selvää, että heitä asuu Israelista katsottuna jokaisessa ilmansuunnassa. Tässä kaksi esimerkkiä, joissa on mainittu ilmansuuntia: ”Minä sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja etelälle: Älä pidätä! Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä.” (Jesaja 43:6) ja ”Katso heitä, he tulevat kaukaa! Katso, nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Siinimin maalta!” (Jesaja 49:12) Myös idän suunta on mainittu, koska Siinim tarkoittaa kaukaista aluetta idässä, luultavammin Kiinan eteläosaa.
 
Katse tänne pohjoiseen!
Kirjoitukset kertovat kuitenkin, että pohjoinen on erityisesti se alue, josta Jumala kokoaa kadoksissa olevat Israelin heimot ja myös juutalaisia palaa yhdessä heidän kanssaan. Laitan esille kuusi ilmoitettua sanomaa, ne kohdistuvat meille täällä pohjoisessa asuville ihmisille.
1.Ja Herra sanoi minulle: "Luopiovaimo Israel on osoittautunut vanhurskaammaksi kuin Juuda, tuo uskoton. Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen päin ja sano: Palaja, sinä luopiovaimo Israel, sanoo Herra; minä en enää synkistä teille kasvojani, sillä minä olen armollinen, sanoo Herra, enkä pidä vihaa iankaikkisesti.” (Jeremia 3:11-12)
Jumala kutsui jo Mooseksen aikaan kansaansa Israelia aviovaimokseen. Yhtenäisen kansan jakautumisen jälkeen Israelista tuli luopiovaimo. Jeremian sanoista ilmenee myös, että Kristukseen uskovia on luopiovaimo Israelin joukossa paljon enemmän kuin Juudan heimossa.
 
2.Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa, ja he tulevat yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin teidän isillenne perinnöksi. (Jeremia 3:18)
Huomaa ja muista aina tämä tärkeä viesti tuosta jakeesta: Juudan heimo ja Israelin heimo lähtevät yhdessä!! Älä usko enää niitä, jotka puhuvat pelkästään juutalaisten tulevasta muutosta.
 
3.Voi, voi, paetkaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra! Sillä minä olen hajottanut teidät neljään taivaan tuuleen, sanoo Herra.” (Sakarja 2:6)
 
4. ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta', vaan: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut'. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. (Jeremia 16:14–15)
 
5. ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta', vaan: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut'. Ja niin he saavat asua omassa maassansa." (Jeremia 23:7-8)
Huomaat varmaan, että kaksi edellistä 4 ja 5 ovat lähes samanlaisia. Joutuiko Jeremia kirjoittamaan nämä samat sanat kahteen kertaan, jotta ihmiset varmasti uskoisivat sanoman?
 
6. ”Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he palajavat tänne. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni. (Jer.31:8-9)
Mikä on tämä Efraim? Efraim on nimi, jota voidaan käyttää siitä joukosta, joka sisältää kaikki kymmenen Israelin heimoa. Efraim oli myös Josefin nuorempi poika, jolle Jakob antoi ennen kuolemaansa lupauksen, jonka mukaan Efraimin jälkeläisistä tulee kansojen paljous (1.Moos.48:19). Seuraavassa luvussa ennen kuolemaansa Jakob siunasi jokaisen poikansa (1.Moos.49:1-28). Juuda ja Josef saivat suurimmat siunaukset ja lupaukset, jotka ulottuvat aikakauden loppuun saakka. Juudan osalla tämä on ollut kaikkien nähtävillä, mutta pian tulee lupausten mukaan Josefin (Efraimin) heimon aika.
 
Miten Efraim sijoittuu pohjoiseen?
Siitä on nyt lähes tarkalleen kymmenen vuotta aikaa, kun sisimpääni laskettiin voimakkaasti minua itseäni koskettanut tieto, jonka mukaan meissä suomalaisissa on Israelin kadoksissa olevaa kansaa. Sitä ennen en ollut tietoinen muusta kuin juutalaisista liittyen Israeliin. Saamani sisäisen ilmoituksen jälkeen tuntui heti siltä, että omalla kohdallani kaikki oli toisin kuin ennen. Ja tietenkin aloin kertomaan asiasta avoimesti myös monille muille.
Uutta ymmärrystä ja tietoa on tullut vähitellen koko ajan. Aina viime syksyyn asti ajattelin niin, että meissä suomalaisissa on paljon Israelin kadoksissa kansaa ja lisäksi tietenkin sukulaiskansoissa kuten virolaisissa, osin latvialaisissa ja sitten niissä monissa Venäjän sisällä asuvissa sukulaiskansoissa kuten karjalaiset, komit, marit, udmurtit, hansit, mordvalaiset jne. Ja tietenkin niissä suomalaisissa, jotka ovat muuttaneet joskus maamme rajojen ulkopuolelle.
Mutta viime syksynä sain tietää venäläisten varsin tuoreesta geenitutkimuksesta, jonka mukaan venäläisten geenit tutkittiin vasta hiljakkoin paljon myöhemmin kuin esim. ns. länsimaalaisten geenit. Ja tutkimusten mukaan venäläiset eivät olekaan slaaveja vaan venäjää puhuvia suomalaisia. Tämä on aihe, joka luultavasti tietoisesti halutaan vaieta kokonaan massamme.
 
Syksyinen kirjoitukseni tästä venäläisten geenijutusta löytyy täältä
 

Varsinaisen käännöksen lopussa toimittaja päättää kirjoituksen sanoihin, jotka kuulostavat profeetallisilta Tulosten julkaisemisella voi olla ennakoimattomia vaikutuksia Venäjälle ja maailmanjärjestykseen. Samaa ajattelen, vaikka varmaan aivan eri näkökulmasta ja erilaista tulevaa tapahtumaa.

 

 
Joulukuun kirjoitukseni ”Jumalan nuoli, kymmenen on nimesi” antaa hyvän lisätodisteen suomalaisten israelilaisuudesta 800 vuotta vanhan tuohikirjeen kirjoituksen kautta
 
Mutta sitten vuoden päätteeksi teimme mielestäni tähän mennessä suurimman löydön liittyen kadonneen Israelin kansan muuttoon Volgan sivujokien alueelle ja myös nykyisen Moskovan alueelle noin 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Venäläiset ovat tutkineet paljon omaa historiaansa arkeologisin menetelmin yli sadan vuoden ajan. Kaikki nämä tiedot vahvistavat sitä, että jos me suomalaiset olemme osa Israelin kadonnutta kansaa, niin silloin emme voi myöskään sivuuttaa venäläisiä tässä asiassa. Tätä tosiasiaa on varmaan monen vaikea hyväksyä, koska niin moni kantaa ”venäjä-pelkoa” historiallisten syiden takia. Tämän em. kirjoituksen ”Suomalaisten alkuperän salaisuus avautuu” voi lukea täältä, erityisesti kannattaa hiljentää Djakovo-sanan kohdalla.
 
Tässä kohtaa on hyvä tarkastella alla olevaa pohjoisen karttaa ja ymmärtää Efraim-sanan soveltuvuus alueelle. Se tarkoittaa Israelin heimoa, josta on lupauksen mukaan tullut kansojen paljous. Venäjän alue monine eri kansoineen (mukaan lukien itse venäläiset) ja sen reuna-alueet kuten Suomi ja Baltian maat; niistä koostuu helposti mainittu kansojen paljous.  Minne muualle pohjoiselle alueelle se voitaisiin sijoittaa? Sellaista aluetta ei löydy.
 
 
Jo Mooses profetoi, että karkotukseen joutuva tottelematon kansa joutuu kärsimään paljon vieraassa maassa. Myös juutalaiset olivat tottelemattomia, joutuivat karkotukseen ja ovat olleet maailman vihaamia. Heidät on yritetty myös tuhota kokonaan, kuten tapahtui Hitlerin aikaan, jolloin juutalaisia tapettiin noin kuusi miljoonaa.
Sama Jumalan sallima viha on kohdistunut myös kadoksissa olevaan tuntemattomaan Israeliin, vaikka sitä ei ole osattu sellaiseksi mieltää. Jos ja kun venäläiset ovat Israelin kadonnutta kansaa, niin sen kärsimykset ja murhaamiset ovat määrällisesti moninkertaisia juutalaiskansaan verrattuna. Lainaan v.2016 painettua Stalinin tytär-kirjaa:
”Sota oli ohi, mutta sen hinta Neuvostoliitolle oli suunnaton. Liikekannalle pannusta 34,5 miljoonasta miehestä ja naisesta käsittämättömät 84 prosenttia kuoli, haavoittui tai joutui vangiksi. Sotilaita arvioidaan kuolleen 8,6 miljoonaa, joskin korkeimmat arviot ovat peräti 23 miljoonaa; siviilejä kuoli vähintään 17 miljoonaa, mutta lukema on epätarkka, koska tilastoissa eivät ole ne, jotka nääntyivät nälkään. ”Neuvostoliiton kansa kärsi mittaamattomasti enemmän kuin sen liittolaiset.” Maan mikään osa ei säästynyt. Kysymyksessä oli ”vuosisadan suurin tuho.” (Lainaus kirjasta Stalinin tytär, sivu 117)”
Stalin yritti tuhota ja tappaa myös Suomen kansan. Se ei kuitenkaan toteutunut kuin osittain. Mutta mitä Stalin teki Venäjän kansalaisille? Stalinin ajan vainoissa eri puolilla Neuvostoliittoa kuoli kymmeniä miljoonia ihmisiä. Stalinin valtakaudella vuosina 1922–1953 pienimmätkin arviot ovat 4–5 miljoonaa, suurimmat ovat jopa 60–70 miljoonaa, jos mukaan lasketaan kaikki sodissa kaatuneet ja erilaisilla työleireillä tuhotut ihmiset. Hannu Rautkallion mukaan puoluevaltion terrori tuhosi 1920–1930-luvuilla noin 25–30 miljoonaa Neuvostoliiton kansalaista. Ahkerimmat, viisaimmat, menestyneimmät ja maata viljelevät talonpojat olivat ensimmäisiä tuhoamisen kohteita.  Seuraukset näkyvät varmasti vielä nytkin maassa tavalla tai toisella.
Ja sitten se tärkeä asia: Stalin ei tapattanut omaa kansallisuuttaan, koska hän ei ollut kansallisuudeltaan venäläinen vaan gruusialainen. Sielun vihollinen, josta käytetään myös nimitystä saatana, ei vihaa mitään niin paljon kuin Jumalan omaisuuskansaa Israelia. Taistelu käydään näkymättömissä henkivalloissa. Ei ole epäilystäkään, etteikö Stalin olisi ollut pahuuden palveluksessa.
 
 Minne Israelin kadonnut kansa muuttaa?
Nyt on aika jättää pohjoisen alueen tarkastelu ja siirtyä lukemaan Raamatun ilmoitusta siitä, minne kaikkialle kadonnut kansa palaa. Tein tästä aiheesta joulukuussa erillisen kirjoituksen. Siitä tämä muuttoalue selviää.
* Israelin kadonneet kansat palaavat nykyisen Jordanian, Israelin, Syyrian ja Libanonin alueelle https://jouninkootut.blogspot.com/2019/12/israelin-kadonneet-kansat-palaavat.html
 
Muuttamisen ehtoja
Israeliin kokoaminen ei kuitenkaan tapahdu ilman syntien tunnustamista. Mooses kertoi ensimmäisenä tästäkin asiasta: Silloin he tunnustavat syntivelkansa ja isiensä syntivelan, sen että ovat olleet minulle uskottomat ja käyneet minua vastaan, jonka tähden minäkin kävin heitä vastaan ja vein heidät heidän vihollistensa maahan. Silloin heidän ympärileikkaamaton sydämensä nöyrtyy, ja silloin he sovittavat syntivelkansa. Ja silloin minä muistan liittoni Jaakobin kanssa ja muistan liittoni Iisakin kanssa ja liittoni Aabrahamin kanssa, ja minä muistan myös maan. (3.Moos.26:40-42)
 
Ahdistukset ja pelko ennen muuttoa
Vaikeat ajat tulevat ennen kuin Israeliin kokoaminen tapahtuu. Kansa joutuu kohtaamaan ahdistukset. Kukapa kotisijoiltaan lähtisi pois, jos ympäristössä on kaikki hyvin ja moninainen yltäkylläisyys! Ahdistukseen liittyy olennaisesti pelko. Jeremian kirjoituksista saa käsityksen, että kansa on pelon vallassa. Jumala on halunnut rohkaista meitä siitä jo etukäteen oman ilmoituksensa kautta:
 
* 3 "Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen." 4 Ja nämä ovat ne sanat, jotka Herra on puhunut Israelista ja Juudasta. 5 Näin sanoo Herra: "Pelon huudon me kuulemme: on hirmu, ei rauha!
7 Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä.
10 Mutta sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo Herra, älä säiky, Israel. Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta, sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta. Ja Jaakob on palajava, elävä rauhassa ja turvassa, kenenkään peljättämättä. 11 Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut hajottanut; ainoastaan sinusta minä en loppua tee: minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä. (Jer.30:3-5,7,10-11)
 
Israeliin koottu kansa on suojattuna 3,5 vuotta
Nykyinen maailmanaika päättyy
 
* Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää. (Ilmestyskirja 12:6)
* Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. (Ilmestyskirja 12:6,14)
Israelin kadoksissa ollut ollut kansa eli se entinen luopiovaimo on palannut takaisin. Se on turvassa erämaassa kolme ja puoli vuotta. Se on Antikristuksen vihan aikaa. Vaimo pelastuu täydellisesti kaikista tuomioista sillä aikaa kun maailma kokee viimeiset tuomiot ennen Jeesuksen astumista Öljymäelle. Juuda vastaanottaa Jeesuksen.
Tälle vaimon suojelulle löytyy vastine Goosenin maasta, jossa Israelin kansa oli silloin, kun faaraon johtama Egypti sai kokea monenlaiset vitsaukset. Herra käski Mooseksen puhua faaraolle seuraavat sanat: ”Mutta minä erotan sinä päivänä Goosenin maan, jossa minun kansani asuu, ettei sinne paarmoja tule, tietääksesi, että minä olen maan Herra. Näin minä panen pelastuksen erottamaan oman kansani sinun kansastasi. Huomenna on tämä ihme tapahtuva. (2.Moos.8:22-23)
 
Ensimmäistä muuttoa edelsi pääsiäisen vietto
Pääsiäistä vietettiin ensimmäisen kerran silloin, kun Israelin kansa valmistautui lähtemään Egyptistä kohti Luvattua maata Israelia. Viimeistelen nyt tätä kirjoitusta pääsiäisen aattona aikana, jolloin emme pysty tietämään mitään tulevaisuudesta. Koronavirus tuntuu pysäyttäneen yhteiskunnan normaalin elämän. Onko kokoaminen jo alkanut, kun lehtitietojen mukaan viruksen uhan takia jopa 200 000 -300 000 ulkosuomalaista on muuttanut tai muuttaa takaisin omaan kotimaahansa? 

 
 

 

5 kommenttia: