sunnuntai 25. kesäkuuta 2017

Miksi juhannusta vietetään?Miksi juhannusta vietetään?

Tänään on toinen juhannuspäivä, joten juhannus on pian ohi tämän vuoden osalta. Mitä juhannus itse asiassa on? Kesäpäivänseisauksen aikaan sijoittuva juhannus on alun perin ollut satoon ja hedelmällisyyteen liittyvä juhla. Erilaiset riitit ovat olleet oleellinen osa juhannuksen viettoa kuten taikomiset ja kokkojen polttamiset. Riittien avulla on karkotettu pahoja henkiä, mitkä ovat olleet suurin este ihmisten onnelliselle tulevaisuudelle. Meluaminen ja juopuminen ovat olleet oleellinen osa pahojen henkien karkottamista ja hyvän sadon varmistamista. Kuulostaako jotenkin tutulta?

400-luvulla katolinen kirkko nimesi kesän pisimmän päivän Johannes Kastajan päiväksi. Tästä Johannes-sanasta tulee myös tämän suomalaisen juhlan juhannuksen nimi. Johanneksen julistaman taivaallisen sanoman palkkana hänen katkaistu päänsä tuotiin vadissa Herodeksen syntymäpäiväjuhlille. Johanneksen muistoksi järjestettävän kristillisen keskikesän juhlan avulla yritettiin häivyttää ikiaikaiset vanhat pakanalliset tavat. Miten tässä asiassa on onnistuttu, kun katse siirretään tähän päivään?

Johannes Kastaja syntyi ja tuli Jeesuksen edellä kertomaan Jumalan kuningaskunnan sanomaa. Elämämme on riippuvainen sanasta, sillä Sana on yksi Jeesuksen nimistä. Alla on luettavissa Jumalan sanaa liittyen tähän juhannuksen ajan merkkihenkilöön Johannes Kastajaan. Jakeet ilman numerointia ovat apostoli Luukkaan kirjoituksesta luvusta kolme. Teksti on käännetty alkuperäisestä aramean kielestä. Nimiä ei ole muutettu käännöksen yhteydessä, joten Johanneksen oikea nimi on Johannan, Jeesuksen nimi on Jeshua ja Kristus on Messias. Nämä nimet näkyvät lihavoituna. Lisäksi kursivoituna ovat ne sanat, mitkä poikkeavat perinteisestä kreikan kautta saadusta käännöksestä. Olkoon tämä ohjeena kaikille niille, joille pyhien kirjoitusten lukeminen on vielä vierasta!

Luukas luku 3 jakeet 1-22

Mutta keisari Tiberiuksen kuningaskunnan viidentenätoista vuotena, Pontius Pilatuksen hallitessa Juudeaa, kun Herodes oli Galilean neljännesruhtinas, ja hänen veljensä Filippus oli neljännesruhtinas Itureassa ja Trakonan alueella, ja Lysania oli avilinialaisten neljännesruhtinas, Hannan ja Kaifa olivat ylipappeina; Jumalan sana oli Johannan’n, Zakarjan pojan yllä erämaassa.

Ja siihen paikkaan tuli kaikki Jordanan’n seutu, kun hän julisti sitä kääntymyksen kastetta syntien taakse jättämiseksi. Samoin kuin on kirjoitettu profeetta Ishaia’n sanojen kirjoituksessa, joka sanoo, ”ääni, joka kutsuu erämaassa; valmistakaa Herran tiet, ja suoristakaa tasangolla valtatiet meidän Jumalallemme!”

Kaikki ne laaksot täyttykööt, ja kaikki vuoret ja korkeudet tasoitettakoon, ja olkoon kivikko tasaista, ja vaikea paikka tasankoa, Ja kaikki liha on näkevä Jumalan elämän.

Ja hän sanoi kansanjoukoille, niille, jotka olivat tulossa hänen luokseen kastettavaksi, ”myrkkykäärmeiden synnyttämät, kuka osoitti teille pakenemaan sitä vihaa, joka on tuleva?” Sen tähden, tehkää hedelmiä, jotka ovat kääntymyksen arvoisia, älkääkä alkako sanomaan sieluissanne, että ”meidän isämme on Abraham”, sillä minä sanon teille, että näistä kivistä pystyy Jumala nostamaan Abrahamille lapsia.

Mutta katso, kirves on laitettu puiden juurille. Sen tähden, jokainen puu, joka ei tee hyviä hedelmiä, leikataan poikki ja se putoaa tuleen. Ja kansanjoukot olivat kyselemässä häneltä ja sanoivat, ”sen tähden, mitä tulisi tehdä?”

Hän vastasi, ja sanoi heille, ”jolla on kaksi viittaa, antakoon hänelle, jolla ei ole, ja jolla on syötävää, tehköön sillä tavalla”. Ja myös veromiehet tulivat kasteelle ja sanoivat hänelle, ”opettaja, mitä tulee tehdä?”

Mutta hän sanoi heille, ”älkää pyytäkö mitään enempää, kuin mitä teitä on käsketty pyytämään.” Ja sotamiesten palvelijat olivat kysymässä häneltä, ja sanoivat, ”mitä me sitten tekisimme?” Hän sanoi heille, ”älkää ketään vahingoittako, älkääkä ketään riistäkö, ja riittäköön teille se teidän palkkanne”

Mutta kun kansa toivoi Johannan’sta, ja he kaikki miettivät sydämissään, että onko hän se Messias, Johannan vastasi ja sanoi heille, ”katso, minä kastan teitä vedessä, mutta tulee se, joka on minusta voimallisempi, se, jonka kenkien nauhoja minä en ole arvollinen avaamaan. Hän on kastava teitä pyhyyden hengessä ja tulessa”.

Se, joka pitää viskimen kädessään, ja puhdistaa puintipaikkansa, ja kokoaa vehnän hänen aittoihinsa, ja akanat hän on polttava siinä tulessa, joka ei sammu. Mutta myös monenlaista muuta hän opetti ja evankelioi kansalle.

Mutta koska Johannan oli nuhdellut tetrarkka Herodesta hänen veljensä Filippuksen vaimon, Herodian tähden, ja kaikesta siitä pahasta, jota hän oli tekemässä, Tämän kaiken lisäksi hän myös sulki Johannan’n vankilaan.

Mutta tapahtui, kun hän kastoi kaikkea kansaa, ja hän kastoi myös Jeshuan, ja kun hän rukoili, avattiin taivaat. Ja pyhyyden henki laskeutui hänen päälleen, kyyhkysen olemuksen kaltaisena, ja oli ääni taivaista, joka sanoi, ”sinä olet hän, minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt”.

Jos joku on kiinnostunut alkuperäisestä Jumalan sanasta, niin silloin niitä löytää täältä kotisivuiltani  Ei kommentteja:

Lähetä kommentti